tirlənmək

tirlənmək
f. Tir çəkmək, sərələnmək, uzanmaq. Bozdar da divarın dibinə tirlənərək dilini çıxarmış, ləhləyirdi. Ə. Vəl.. <Arvad:> Allah, sən saxla, Allah, sən saxla, – deyib, şarpıltı ilə qarın içinə tirləndi. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • tirlənmə — «Tirlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ətirləmə — «Ətirləmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • Tirl — Tirl, v. i. [Cf. {Twirl}, {Thirl}.] [Scot. & Prov. Eng.] 1. To quiver; to vibrate; to veer about. [Webster 1913 Suppl.] 2. To make a ratting or clattering sound by twirling or shaking; as, to tirl at the pin, or latch, of a door. [Webster 1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • ətirlənmə — «Ətirlənmək»dən f. is. Pərvaz həmişəki kimi şıq geyinmişdi və həmişəki kimi də pərt və məyus idi. Lakin məyusluğuna baxmayaraq, yenə də ətirlənməni unutmamışdı. Ç …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ətirlənmək — 1. qayıd. Özünə ətir vurmaq, özünü ətirləmək. <Şəmsiyyə> üz gözünü yumuş, yenidən ətirlənmişdi. M. İ.. Zərrintac xanım . . güzgü qabağına keçdi, özünə tumar verdi, ətirləndi. . S. R.. 2. f. Ətir iyi vermək, ətir kimi qoxu vermək. Hər gül… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ətirləmək — f. Ətir vurmaq. Yaylığını, saçını ətirləmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tirl — I. ˈtərl transitive verb ( ed/ ing/ s) Etymology: probably alteration (influenced by obsolete English tirve to tirl, from Middle English tirven) of Old English tearflian to turn, roll; akin to Old High German zerben to turn over, Old English… …   Useful english dictionary

  • ətirləndirmə — «Ətirləndirmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tirl|ing pin — «TUR lihng», Scottish. a door knocker …   Useful english dictionary

  • ətirləndirmək — f. Ətir saçmaq, ətirlə doldurmaq. Sübhün təmiz havası, güllərin və çiçəklərin qoxusu otağı ətirləndirdi. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”